บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,299 ดอก เพื่อแสดงความจงรักภักดีใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Posted on September 21, 2017    วันนี้ (21 ก.ย. 60) เวลา 14.00 น. ณ อาคารซันทาวเวอร์ส บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด นำโดย คุณพันแสง ภูมิคอนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, คุณชุมพล พูลเกษม
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง พร้อมด้วย พนักงาน ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,299 ดอก โดยดอกไม้จันทน์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงานจิตอาสาของ บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 10,299 ดอก ภายใต้ 'โครงการ ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ ถวายแด่พ่อหลวง' ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2560 เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี