เปิดรับสมัครงาน สายการบินนิวเจนประจำเชียงใหม่


Posted on November 11, 2017We are seeking qualified applicants to fulfill our team. Candidates must have the following qualifications.

  วิธีการสมัครงาน
 • - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกมา
 • - ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ครบถ้วนทุกช่องด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
 • - เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนบเอกสารประกอบการสมัครงานตามรายการที่บริษัทกำหนดและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • - นำส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ส่งด้วยตนเองพร้อมรอรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์
  ท่านที่สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงานขายโครงการ PRUKSA VILLE บิ๊กซี-ดอนจั่น 15-16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00น. รายละเอียดดังนี้
 • - การเดินทางจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ มุ่งหน้าดอยสุเทพเมื่อผ่าน แยกดอนจั่นให้สังเกตุ ป้าย Big C ดอนจั่น แล้วลงอุโมงค์เพื่อไป Big C ขับตามเส้นทางโครงการจะอยู่ทางขวามือตรงวงเวียน
 • - การเดินทางจากถนนมหิดล(แยกแอร์พอร์ท) มุ่งหน้าไปสันทรายให้ขับเบี่ยงอออกซ้ายเพื่อเข้าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ให้สังเกตุป้าย Big C ดอนจั่น แล้วลงอุโมงค์เพื่อไป Big C ขับตามเส้นทางโครงการจะอยู่ทางขวามือตรงวงเวียน
 • - การเดินทางจาก Central Festival ให้มุ่งหน้าไปทางลอดถนนแก้วนววรัฐแล้วให้เบี่ยงออกคู่ขนาน เมื่อผ่านแม็คโครสาขาเชียงใหม่ เมื่อขับถึง ปตท.ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้า Big C และขับตามทางโครงการจะอยู่ทางขวามือตรงวงเวียน