ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส รอบที่ 1/2561


Posted on Oct 30, 2017สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส (New Gen Airways) ได้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมรายละเอียดการเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน

 • ชาย
  1. - เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ผูกเนคไท
   - กางเกงสแล็ค แบบสุภาพ ไม่รัดรูป สีสุภาพ (สีดำ สีเทา สีกรมท่า)
   - รองเท้าหนัง หุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้า
 • หญิง
  1. - เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ไม่รัดรูป
   - กระโปรงสีดำ สีเทา สีกรมท่า ความยาวเหมาะสม ไม่รัดรูป
   - รองเท้าคัชชู หุ้มส้น สีดำ

วัน – เวลา : ตามที่ระบุในรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ขอให้นักศึกษามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

สถานที่ : ห้องประชุม NewGen 2 ชั้น 21 สำนักงาน อาคารซัน ทาวเวอร์ส บี วิภาวดี

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย