สายการบินนิวเจน ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์


Posted on August 2, 2017สายการบินนิวเจน ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายพันแสง ภูมิคอนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สายการบินนิวเจน ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์” ณ อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร